Hlavní informace

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Dodavatel (provozovatel):

LAVIBELL, s.r.o, Domažlická 1053/15, 130 00 Praha 3

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 25950819
DIČ: CZ25950819

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 490 510 541
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další kontaktní údaje jsou zveřejněny v kategorii kontakty.

2. Objednávka zboží

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží , řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Upozorňujeme kupující, že popisy prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží.

Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.


Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru).
Při uplatnění dárkového poukazu (voucheru) v objednávce, nesmí být cena nákupu po odečtení nominální ceny voucheru nižší než 990,- Kč. 

Pokud není využita celá nominální hodnota dárkového poukazu (voucheru), nebo učiníte-li nákup v nižší hodnotě než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení finančního rozdílu.

Nákup produktů na www.victus.cz není umožněn osobám mladším 18ti let. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno.


3. Doručení zboží

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které je uvedeno u každého produktu na www.victus.cz

Přeprava je realizována prostřednictvím přepravních služeb. Dodavatel nezodpovídá za zdržení, nebo požkození zásilky, které vznikne v souvislosti s postupem přepravní služby. V takovém případě je třeba podat reklamaci přímo u provozovatele přepravní služby.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží - na dobírku, předem převodem na náš účet, nebo platební kartou dle pokynů při zpracování objednávky.

Zásilka se zbožím neobsahuje daňový doklad. Tento je zaslán elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Zásilky, pro zákazníky s dodací adresou mimo ČR jsou realizovány v EUR. Cena v EUR se zobrazí po změně volby na ceny v EUR v eshopu. 

Převzetí zboží

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

I přes všechna opatření a výstupní kontroly může dojít k situaci, kdy vzniknou pochyby o bezvadné jakosti dodaného zboží.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.


Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám a označením.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Lhůty pro uplatnění reklamace:

Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem.
Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné se považují takové vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.

Neodstranitelná vada

Záruční doba (expirační lhůta) je uvedena na obalu každého produktu.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo telefonicky na tel. +420 490 510 541.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "svého profilu".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.


Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.victus.cz

doprava banner170x350

 

akce banner200x400

Pobočka Hradec Králové

Divišova 882/5,
500 03 Hradec Králové

info@victus.cz 

490 510 541

Otevírací doba:

Pouze předchozí objednání,
zpravidla úterý

Pobočka Náchod

Čechova 408,
547 01 Náchod

info@victus.cz

490 510 541

Otevírací doba:

Pouze předchozí objednání,
zpravidla pondělí

Pobočka Olomouc

Kapucínská 16,
772 00 Olomouc

info@victus.cz

490 510 541

Otevírací doba:

Pouze předchozí objednání,
zpravidla čtvrtek

Provozovatelem nutričních center Victus Medical
je společnost LAVIBELL, s.r.o. se sídlem Domažlická 
1053/15, Praha 3, 130 00 IČ: 25950819 IČZ: 64919000

LAVIBELL, s.r.o. je smluvním partnernerem VZP

Identifikační číslo zdravotnického zařízení (IČZ):
64919000

Podporujeme platby: gopay-platby

Copyright Victus medical, webdesign by easysoftware.cz & easyproject.cz | Mapa stránek [XML]